Termeni si contidii

Modificate si Revizuite 17.06.2013

FAN Courier Express ofera servicii incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal in urmatoarele conditii:

 • FAN Courier Express accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor. Prin predarea trimiterilor catre agentul FAN, expeditorul este de acord cu termenii si conditiile FAN Courier Express, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).
 • Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport (AWB) cat si de ambalarea corecta si etichetarea coletelor.
 • In cazul trimiterilor postale ambalate necorespunzator de catre expeditor, FAN Courier Express nu raspunde de nici o eventuala deterioare a acestora pe timpul transportului.

Trimiterile postale nu trebuie să contina:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;
 • bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii, etc.

FAN Courier isi rezerva dreptul de a refuza ridicarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior, precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare Fan.

FAN Courier isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale in cazul in care expeditorul/destinatarul nu a platit integral tariful corespunzator.

Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctele de lucru FAN Courier Express sau de la adresa indicata de expeditor prin curier:

Persoane fizice: trimiterile postale cu valoare declarata sau ramburs, se ridica cu intocmire packing list/ verificare continut. In packing list se vor mentiona urmatoarele: produsele din interior, seriile/codurile si valoarea produselor/ uzura marfii (bifa la produs nou/ produs second hand).

Curierul FAN asista la completarea formularului, la ambalarea produselor si verifica daca produsele mentionate exista in colet.

FAN Courier nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor privind bunurile mentionate de catre expeditor in formularul: ”Specificatie de continut”.

Persoane juridice: trimiterile postale fara valoare declarata, cu valoare declarata sau ramburs se ridica sigilate.

Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

Livrarea trimiterii se poate efectua sambata daca expeditorul a specificat pe documentul de transport(AWB) la rubrica observatii mentiunea ”Livrare Sambata”.

In momentul ridicarii coletele se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.

Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x latime x inaltime/6000.

In depozitul FAN coletele vor fi sortate/cantarite de banda de cartare.

In cazul in care exista diferente de greutate intre datele inscrise pe avizul de trimitere postala (AWB) si raportul generat de banda de cartare, FAN Courier Express isi rezerva dreptul de a modifica greutatea trimiterilor postale conform datelor din raport. Banda de cartare este dotata cu un cantar omologat si certificat metrologic. Expeditorul va fi informat in scris de modificarile de greutate constatate.

FAN Courier Express nu va utiliza pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare a trimiterilor postale care prin activitatea angajatilor sai sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea postala ori continutul acesteia.

De asemenea FAN Courier Express nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale.

In cazul serviciului “Ramburs”, FAN Courier Express va incasa la predarea trimterii postale contravaloarea bunului care face obiectul acesteia sau va prelua in schimbul trimiterii postale alt colet, plic, sau orice alt produs solicitat de expeditor si le va transmite ulterior acestuia.

“Confirmarea de Primire” (AWB scanat) se trimite pe fax/e-mail la solicitarea in scris a expeditorului.

FAN Courier Express va returna trimiterea postala clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al AWB-ului de tur, daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:

 • adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;
 • destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 • destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.

In ipoteza prevazuta la punctul 2 dar si in oricare alt caz care nu se incadreaza intre cele trei mentionate mai sus, FAN Courier Express va notifica destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra trimiterea postala timp de 14 zile la punctul de lucru care urma sa faca livrarea.

Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 6 luni in depozitul FAN Courier Express din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea FAN Courier Express. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului FAN Courier Express va percepe un tarif de 1 leu/zi.

FAN Courier Express garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul Romaniei in termen mediu de 24 de ore si intr-un termen maxim de 36 de ore, exceptie de la regula fac zilele nelucratoare, sarbatorile legale, cazul de forta majora si cazul fortuit.

Pentru trimiteri postale de peste 3 m lungime sau de peste 100 kg greutate – livrarea se va executa din sediile FAN Courier Express. Termenul de livrare nu include zilele de week-end si sarbatorile legale. Pentru respectarea acestor termene FAN Courier Express beneficiaza de 68 de trasee stabilite intre punctele de contact fixe deservite de personal, concepute in asa fel incat orice trimitere postala sa fie ridicata din punctul de colectare in maxim 12 ore de la ridicare iar prin fiecare punct de contact fix deservit de personal sa treaca cel putin o data autovehiculele FAN Courier Express care livreaza trimiterile postale.

FAN Courier Express a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

FAN Courier Express nu este obligat sa ia in considerare o reclamatie decat in momentul in care s-a efectuat plata contravalorii serviciilor de transport.

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale.

Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin mail pe adresa customer@fancourier.ro, telefon 9336 sau o poate trimite in plic la adresa Sos de Centura nr 31, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov in atentia departamentului Relatii cu Clientii.

Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la FAN toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de transport(AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj, numar de colete ori greutatea acestora se fac la livrare si nu ulterior acesteia.

Departamentul Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei telefonic, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru si prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic si raspunde in scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului.

Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.

Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale FAN Courier Express este obligat sa acorde despagubiri. FAN Courier Express colecteaza si livreaza exeditiile prin mijloace proprii , colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde solidar fata de clienti astfel:

 • In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata FAN Courier Express acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful pentru un colet, indiferent de greutate;
 • In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata FAN Courier Express acorda o despagubire cu intreaga valoare declarata, daca clientul plateste o taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata.

In cazul in care clientul plateste taxa suplimentara de 1%, este despagubit conform valorii declarate si marfa despagubita integral intra in custodia FAN Courier.

In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, daca clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata FAN Courier Express acorda o despagubire egala cu valoarea corespunzatoare partii lipsa, distrusa sau deteriorata dovedita. Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii. In urmatoarele cazuri FAN Courier Express este exonerat de raspundere :

 • Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
 • Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care FAN Courier Express nu este chemat potrivit legii sa raspunda;
 • Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar;
 • Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.

FAN Courier Express este furnizor de servicii “Express” si garanteaza livrarea trimiterilor postale intr-un termen, dupa cum urmeaza:

 • 12 ore pentru trimiterile postale livrate in aceeasi localitate;
 • 24 ore pentru trimiterile postale livrate in interiorul oricarui judet de pe teritoriul Romaniei;
 • 24 ore pentru trimiterile postale intre resedintele de judet;
 • 36 ore pentru orice trimitere postala care nu se incadreaza in niciunul din cazurile de mai sus, urmand a fi livrata intre oricare doua localitati de pe teritoriul Romaniei.

Exceptie de la regula fac zilele nelucratoare, sarbatorile legale, cazul de forta majora si cazul fortuit.

FAN Courier Express este inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 4487 iar acceptarea termenilor si conditiilor de livrare ale FAN Courier Express presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.

In cazul in care FAN Courier Express depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita.

S.C. FAN Courier Express S.R.L.